Okrasná školka Droždín
úvodní stránka nabídka rostlin / ceník kontakt zasílání popisy a obrázky rostlin

zpět na obsah - návody

návody
 
popisy a obrázky rostlin
listnaté
pnoucí
trvalky
jehličnaté
ovoce
méně známé ovoce
 
 
 
 
 

Kanadská borůvka (Vaccinium corymbosum)

 

Popis a návod na pěstování kanadských borůvek

Kandská borůvka Vaccinium corymbosum

             Při počátečním pořizování je nutno brát v úvahu zejména výběr kvalitní sadby a stanoviště. Pro začínající pěstitele je zcela nepodstatný výběr konkrétní odrůdy ale zcela fatální je výběr vegetativně množených rostlin oproti méně hodnotným semenáčům. Pro srovnání následuje stručná charakteristika obou skupin.

1. SEMENÁČE lze snadno a rychle napěstovat a tudíž levně koupit. Jakostní znaky, jako velikost plodů, chuť a výnosnost nelze vůbec zaručit. Také nástup do plodnosti je o několik roků zpožděn. Přirovnat to lze k množení jabloní ze semínek.

2. VÝBĚR KONKRÉTNÍ ODRŮDY je častým dotazem pěstitelů. Nutno dodat, že pro malý rozptyl kvalitativních znaků (rozdíly mezi odrůdami jsou oproti např. jabloním malé) je rozhodování prvopěstitele mezi odrůdami prakticky zůženo na dobu zrání.

Borůvky nedozrávají jednorázově, nýbrž velmi dlouhou dobu. Udávaná doba zrání nezachycuje dozrávání, ale nástup zrání. Mezi rané patří např. Goldtraube, Record, Rancocas, středně rané jsou Bluecrop, Blueray, Berkeley, Pemberton, Spartan, Zuckertraube aj. Mezi pozdější odrůdy patří např. Herbert, Jersey, Darrow aj.

Častý dotaz (dlužno dodat u všech ovocných druhů) která odrůda je nejlepší nelze při nejlepší vůli zodpovědět. Jiné požadavky má velkovýroba, jiné vy a jiné váš soused. Velkovýroba preferuje odrůdy s kratší dobou zrání, aby bylo lze sklidit pokud možno jednorázově. Nopak zahrádkářsky jsou ceněné odrůdy s postupným dozráváním.

Výběr konkrétní odrůdy není tak podstatný, důležité však je, aby se o šlechtěnou odrůdu jednalo. Lze je poznat podle vyšší ceny, označení odrůdy, plodí často již v kontejnerech a zaručeně první rok výsadby.

Nyní k nárokům. Tyto asi 120 – 220 cm vysoké keře mělce koření. Vyžadují kyselou půdní reakci, humosní, živinami bohatý substrát a dostatečnou zálivku. Půdní a geologická kyselost jsou dva různé pojmy a nelze je libovolně zaměňovat. Při sázení to znamená zcela se vyvarovat vápence a omítky v jakémkoliv množství a přidávat humosní, kyselý komponent. Tím může být nejlépe rašelina, ale vcelku vhodná je i kyselá, částečně zetlelá hrabanka v množství asi 10 – 15 l/rostlinu. Zbytek objemu vyplňte kvalitní zahradní zemí. Pro mělké kořenění stačí 25 – 50 cm hluboké, zato širší jámy. Podstatná je startovací dávka hnojiva stejně jako dodatečné hnojení tak, aby roční přísun živin byl asi 10 g N, 3 g P a 10 g K v čistých živinách na rostlinu. Zálivku je vhodné v sušších částech roku pravidelně doplňovat, a to i v horských oblastech s vyššími srážkami.

Mrazuodolnost borůvek je velmi vysoká. Řez provádíme poprvé po pěti letech a opakujeme každé tři až čtyři roky. Sestává z odstranění nejstarších, větví s malými přírůstky zcela u země, pro podpoření růstu výmladků. Dlužno podotknout, že řez není nutný, lze jej odložit či zcela vypustit. Spolu s hnojením ale napomáhá intensivnější plodnosti.

Při větším množství keřů používáme spon 2 – 3 x 1 m. Rostliny vyžadují plné slunce, nevhodný není ani polostín. Pro opylení jen nutno mít v okolí do 50 m jinou, druhou odrůdu. I tzv. samosprašné odrůdy mají při absenci jiné odrůdy na opylení menší násadu plodů.

Shrneme-li si nejdůležitější požadavky: Semenáče jsou nevhodné, pořizujte minimálně dvě rostliny různých odrůd. Mělké jámy doplníme částečně rašelinou, vyvarujeme se vápence a intensivně hnojíme. Slunné či polostinné polohy a zálivka jsou prospěšné. Při splnění těchto požadavků již v roce výsadby dosáhneme první úrodu.